สารส้มก้อน

 

สารส้มก้อน

สารส้มก้อน (Alum, Aluminium Sulphate) ที่ผลิตโดย บริษัท ท่าไทย จำกัด เป็นสารส้มอุตสาหกรรม ชนิดที่ 1 หรือ อลูมิเนียมซัลเฟต {Al2(SO4)3.xH2O} ชั้นคุณภาพที่ 1 ซึ่งผลิตจากอะลูมินา (Alumina) และกรดซัลฟิวริก (Sulphuric Acid)

ขนาดบรรจุ ถุงละ 25 กิโลกรัม

คุณลักษณะทางเคมีของสารส้มก้อนอุตสาหกรรม ชนิดที่ 1 ชั้นคุณภาพที่ 1 ที่ผลิตโดย บริษัท ท่าไทย จำกัด
(SPECIFICATION)

รายการที่ คุณลักษณะ เกณฑ์ที่กำหนด
1 สารที่ไม่ละลายน้ำ ร้อยละโดยน้ำหนัก ไม่เกิน 0.3
2 ความเป็นกรด - ด่าง (pH) ไม่น้อยกว่า 2.8
3 อะลูมินา (คำนวณเป็น Al2SO4) ร้อยละโดยน้ำหนัก ไม่น้อยกว่า

16.0

4 เกลือแอมโมเนียม (คำนวณเป็น NH3) ร้อยละโดยน้ำหนัก ไม่เกิน

0.03

5 เหล็ก (Fe) ร้อยละโดยน้ำหนัก ไม่เกิน 0.1
6 โลหะหนัก (คำนวณเป็น Pb) มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม ไม่เกิน

40

7 สารหนู (คำนวณเป็น As2O3 ) มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม ไม่เกิน

5.0

8 แมงกานีส (Mn) มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม ไม่เกิน

50