ผลิตภัณฑ์

กรดซัลฟิวริกเข้มข้น
(Sulphuric Acid)

หรือกรดกำมะถัน ความเข้มข้นไม่น้อยกว่า 98 % w/w เป็น กระบวนการผลิตแบบ Double Contact&Double Absorption และใช้กำมะถัน (Sulphur) เป็นวัตถุดิบในการผลิต ซึ่งทำให้ได้กรดซัลฟิวริกที่มีคุณภาพดีและมีประสิทธิภาพสูง ก่อมลพิษต่ำ ขนาดกำลังการผลิต 200 ตันต่อวัน [อ่านต่อ]

สารส้มก้อน
(Alum,Aluminium sulphate)

สารส้มก้อนที่ผลิตโดยบริษัท ท่าไทย จำกัด เป็นสารส้มอุตสาหกรรม ชนิดที่ 1 หรือ อลูมิเนียมซัลเฟต {Al2(SO4)3.xH2O} ชั้นคุณภาพที่ 1 ซึ่งผลิตจากอะลูมินา(Alumina)และกรดซัลฟิวริก (Sulphuric Acid) [อ่านต่อ]

สารส้มน้ำจากอะลูมินา
(Alum,Aluminium sulphate)

สารส้มน้ำจากอะลูมินา หรือสารส้มน้ำ ร้อยละ 50 หรือสารส้มน้ำที่ผลิตโดยบริษัท ท่าไทย จำกัด เป็นสารส้มอุตสาหกรรม ชนิดที่ 1 ชั้นคุณภาพที่ 1 เช่นเดียวกับสารส้มก้อน ผลิตจากอะลูมินา(Alumina) และกรดซัลฟิวริก(Sulphuric Acid) [อ่านต่อ]