เกี่ยวกับเรา

บริษัท ท่าไทย จำกัด

 • ผู้ผลิตและจำหน่าย
  • กรดซัลฟิวริกเข้มข้น (Sulphuric Acid)
  • สารส้มก้อน (Alum,Aluminium Sulphate)
  • สารส้มน้ำจากอะลูมินา (Alum,Aluminium Sulphate)
 • ตั้งอยู่เลขที่ 52/3 หมู่ 6 ถนนสุชัย ตำบลท่าทราย อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร 74000
 • บนพื้นที่ 37 ไร่

ประวัติและความเป็นมา

จดทะเบียนบริษัท เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ.2532 ทุนจดทะเบียน 120 ล้านบาท ว่าจ้างบริษัท TIM J. BROWDER CO.,LTD. (U.S.A) เพื่อออกแบบโรงงานผลิตกรดซัลฟุริก ขนาดกำลังการผลิต 200 ตันต่อวัน

 

ออกแบบแล้วเสร็จและเริ่มก่อสร้างกลางปี 2535

 

ก่อสร้างแล้วเสร็จและเริ่มดำเนินการผลิต ปี 2536 จนถึงปัจจุบัน

 

 

ปี 2547 ขอขยายโรงงานเพื่อผลิตสารส้มก้อนและน้ำจากอะลูมิน่า ขนาดกำลังการผลิตรวม 300,000 ตันต่อปี

เริ่มก่อสร้างและแล้วเสร็จพร้อมเริ่มดำเนินการผลิต ในปี 2547

 

เครื่องหมาย ISO

 • ปัจจุบันบริษัทฯ ได้รับการรับรองระบบการจัดการคุณภาพ ISO 9001:2015
 • ได้รับการรับรองระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม EMS for SMEs
 • ได้รับการรับรองระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015

เครื่องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม(มอก.)

บริษัทได้รับใบอนุญาตแสดงเครื่องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) ดังนี้

 1. ได้รับใบอนุญาตแสดงเครื่องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมกรดซัลฟุริกเข้มข้น และโอเลียมสำหรับใช้ในอุตสาหกรรม มาตรฐานเลขที่ 41-2554
 2. ได้รับใบอนุญาตแสดงเครื่องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมสารส้ม มาตรฐานเลขที่ 165-2554

มาตรฐานที่ได้การรับรอง

 • ได้การรับรองระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม EMS for SME ทั้ง 2 ระดับ จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2547

 

 • ได้รับมาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชนอย่างยั่งยืน (CSR-DIW) เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2554

 

 • ได้การรับรอง อุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 3 (Green System) เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2555