การขนส่ง

  • บริษัทฯ ได้ว่าจ้างบริษัท โปรไวรอน จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทในเครือ ทำธุรกิจด้านการขนส่ง เพื่อขนส่งสินค้า เช่น กรดกำมะถัน และสารส้มน้ำ
  • บริษัท โปรไวรอน จำกัด มีจำนวนรถขนส่งมากกว่า 40 คัน