สารส้มน้ำจากอะลูมินา

 

สารส้มน้ำจากอะลูมินา

สารส้มน้ำจากอะลูมินา หรือสารส้มน้ำ ร้อยละ 50 หรือสารส้มน้ำที่ผลิตโดย บริษัท ท่าไทย จำกัด เป็นสารส้มอุตสาหกรรม ชนิดที่ 1 ชั้นคุณภาพที่ 1 เช่นเดียวกับสารส้มก้อน ผลิตจากอะลูมินา (Alumina) และกรดซัลฟิวริก(Sulphuric Acid)


คุณลักษณะทางเคมีของสารส้มน้ำอุตสาหกรรม ชนิดที่ 1 ชั้นคุณภาพที่ 1 ที่ผลิตโดย บริษัท ท่าไทย จำกัด
(SPECIFICATION)

รายการที่ คุณลักษณะ เกณฑ์ที่กำหนด
1 สารที่ไม่ละลายน้ำ ร้อยละโดยน้ำหนัก ไม่เกิน 0.15
2 ความเป็นกรด - ด่าง (pH) ไม่น้อยกว่า 2.8
3 อะลูมินา (คำนวณเป็น Al2SO4 ) ร้อยละโดยน้ำหนัก ไม่น้อยกว่า

8.0

4 เกลือแอมโมเนียม (คำนวณเป็น NH) ร้อยละโดยน้ำหนัก ไม่เกิน

0.015

5 เหล็ก (Fe) ร้อยละโดยน้ำหนัก ไม่เกิน 0.05
6 โลหะหนัก (คำนวณเป็น Pb) มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม ไม่เกิน

20

7 สารหนู (คำนวณเป็น As2O3 ) มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม ไม่เกิน

2.5

8 แมงกานีส (Mn) มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม ไม่เกิน

25